Kommande


Kommande tjänster


1. Flygfoto eller film av din fastighet från 5 - 100 meters höjd i olika vinklar.


2. Upprättande av bygglovshandlingar för tex. mur och plank

Du följer väl Knapp Trädgårdsdesign på Facebook!


Kontakta Knapp Trädgårdsdesign för mer info och priser.